Тим

Дел од нашиот тим

Светлана Пљакоска
Managing partner

Повеќе на : Linkedin

Славчо Матески
Managing partner

Партнер во Олимпиа Моторс Аутлет , првиот аутлет за половни возила во Македонија .Има 10 години искуство како раководител на продажба за нови возила во Олимпиа Моторс – овластен дистрибутер за Opel I Chevrolet .Во своето 10годишно искуство, стекна знаење и пракса, посетувајќи ја Академијата на General Motors, намената за продажба и продажни вештини, и го има завршено највисокото ниво за менаџирање во продажбата.
Неговата посветеност резултира со изградени долгогодишни релации со голем број на клиенти, како правни лица со големи флоти, така и задоволни физички лица.

Повеќе на : Linkedin

Дејан Ристовски
продажен консултант
Марија Апостолоска
продажен консултант