• ПОН – ПЕТ: 08:00 – 17:30 | САБОТА: 09:00 – 15:00
  • ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА 125, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
  • +389 (0) 2 2600 800

Посредување

Посредување при набавка на возило

Со оваа услуга извршуваме испорака на вашето пронајдено возило кај нашите сертифицирани соработници од лизинг куки од ЕУ , при што во транспарентна постапка за одредена посредничка провизија Ви ги доставуваме возилата во Р.М , при што сите административно технички обврски до Ваша регистрација на возило би биле обврска на нашата компанија .
Исто така, доколку имате возило за продажба и сакате сами да го продавате, меѓутоа ви е потребна помош во однос на продажбата, ние со одредена посредничка провизија, сме спремни да ви помогнеме во продажбата и достигнете најдобра цена за вашето возило.

ankara escort