• ПОН – ПЕТ: 08:00 – 17:30 | САБОТА: 09:00 – 15:00
  • ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА 125, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
  • +389 (0) 2 2600 800

Финансирање

КУПУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

Уникатна можност за купување на возило од нашата понуда , до сега карактеристична за набавка на нови возила – само во Олимпиа Моторс Аутлет , преку нашите деловни соработници овластени за финансирање на физички и правни лица .
Купувањето на половен автомобил може да биде преку ненаменски потрошувачки кредит, или преку лизинг опциа.
Рокот на отплата може да биде различен ( 12,24 и повеке месеци ) придржувајки се на основниот критериум – лизингот завршува најдоцна до старост на возило од 10 год.
Висината на месечните обврски зависат од вашиот депозит, којшто може да изнесува најмалку 20-30% од набавната вредност на возилото,кога станува збор за лизинг, или 0% учество при кредит.
Предности:
-24h-48h постапка на одобрување е значително пократка и поедноставна од другите форми на финансирање
– можност за оваа форма на финансирање имаат и подносителите на барањето со послаба кредитна способност и со поглеми заштедени средства
– купувањето на лизинг го приспособуваме на вашите желби и потреби
– ратите во текот на целиот период на финансирање по правило се еднакви
– во текот на периодот на финансирање, осигурана е максимална приспособливост.

Цена на возило (€) ()
Кам. стапка (%) (%)
Период (месеци) (месеци)
Авансно плаќање (Минимално учество од 20% изразено во €) ()
Пресметај
Месечна рата
Вкупна камата
Вкупен износ за плаќање
ankara escort